Tornionlaakson maakuntamuseo

Helsingin olympialaisten 1952 soihtuviesti saapui Tornioon heinäkuun 8. päivä 1952. Tornion soihtujuhla sai koko pitäjän liikkeelle, olihan saapuvilla kaksi olympiatulta – toinen Pallastuntureilta Suomen Lapista, toinen Kreikan Olympiasta. Lapin tuli ja Hellaan tuli yhdistettiin Pohjan Stadionilla yli 10 000 katsojan edessä. Niille, jotka eivät päässeet paikalle, juhlaa selosti radiossa Pekka Tiilikainen. 

Tornionlaakson maakuntamuseo avautui täysin uusittuna vuonna 2014. Kohtaamisia rajalla -perusnäyttely esittelee Tornion ja Haaparannan yhteisiä juuria ja Suomen ja Ruotsin välisen rajaseudun historiaa. Urheilumuseo lainasi perusnäyttelyyn soihtuviestiin liittyvää esineistöä: soihdun saapuminen oli mieleenpainuva tapahtuma rajan kummankin puolen tornionlaaksolaisille, sillä Kreikassa sytytetty tuli saapui Suomen rajojen sisäpuolelle juuri Tornion kohdalla. Esineet täydentävät museon muuta olympialaisiin liittyvää aineistoa – kruununa hopeinen olympiasoihtu, joka lahjoitettiin Tornion kaupungille jo vuonna 1953. 

Lainassa ovat olympiamerkki, olympiasoihtuviestimerkki ja -viiri. Viiri ja toinen merkeistä ovat Ruotsin puolelta: merkkiä on myyty Göteborgin soihtujuhlassa, joka järjestettiin viikkoa ennen Tornion juhlaa; viirissä on puolestaan kuvattu olympiatulen reitti Ruotsissa. Esineet ovat näytteillä 20.1.2018 saakka.

https://www.tornio.fi/museo

Helsingin olympialaisten 1952 soihtuviestiviiri. Kuva: Urheilumuseo/Matti Huuhka